fredag 14 april 2017

När barn inte har det bra

När barn inte har det bra mår jag extremt dåligt! Ja, jag blir både arg och ledsen!

Att ha det bra är en rättighet som barn har och det är vi vuxna som ska se till att de har det! Barn har rätt att känna sig trygga, älskade, sedda och omhändertagna! Inget barn har valt att få bli fött! Att sätta barn till världen är ett vuxet val! Så fort det där lilla fröet grott och du som vuxen har blivit medveten om det har du skyldighet att göra allt som står i din makt att göra det som är rätt för det där lilla fröet och så småningom barnet! Som vuxen ska man vårda, älska och vägleda barnet. Den är den vuxnes skyldighet! Barnet kommer att trilskas, trotsa, bråka, spela ut dig. Barnet kommer även att lyssna, se, lära sig, älska och se upp till dig! Alla barn förtjänar uppmärksamhet, kärlek, vägledning och trygghet. När barn inte får det mår jag extremt dåligt och blir både arg och ledsen. 

Det finns så många barn som på olika sätt far illa. Det kan vara att de misshandlas fysiskt, lever i misär, får mer skäll än beröm eller på annat sätt misshandlas psykiskt. Ett barn pockar alltid på uppmärksamhet. I första hand från föräldrarna i andra hand från alla andra runt omkring. Ett barn tar hellre att få negativ uppmärksamhet än ingen alls. Men att överösa barnet med negativ uppmärksamhet skapar en otrygghet som barnet kommer att bära med sig hela livet. Det skapar ett barn med dålig självkänsla. Den dåliga självkänslan kommer barnet alltid att bära med sig. Ofta leder detta barnet till ett destruktivt beteende. 

Som vuxna måste vi alla göra vad vi kan för att alla barn ska ha det bra. Det innebär inte enbart att jag som förälder bara ska bry mig om mitt barn. Ser man något barn som beter sig dåligt ute i samhället måste vi antingen säga ifrån eller åtminstone försöka ta reda på vem föräldrarna är och berätta om barnets beteende. Både ute i samhället och i sociala medier måste vi våga vara vuxna och vägleda barnen. Som förälder kan vi inte vara överallt. Vi kan alla missa saker som barnen gör. Då är det viktigt att andra säger ifrån. Det är ett sätt att vägleda och ta ansvar för både barn och samhället! 

Stå upp gör barnens rättigheter! Ta ditt ansvar som vuxen så att alla barn får ha det bra! 

Idag har jag lite extra ont i själen. Känner mig ledsen. Känner mig orolig. Nu skrattar djävulen på min axel! 

Dagens selfie:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar